דיני עבודה

תחום דיני העבודה כולל, בין היתר, את הסדרת מערכת היחסים החוזית שבין מעביד ועובד.

דיני העבודה הוא תחום המצריך היכרות עם החקיקה והפסיקה , וכמובן ניסיון בתביעות בבית הדין לעבודה.

לא די בוועדי וארגוני עובדים על מנת לשמור על זכויות העובד, לכן חוקקה כנסת ישראל מספר חוקי עבודה שנועדו להסדיר ולשמור על זכויותיהם של העובדים.

אולם, קיומם של חוקי העבודה כדוגמת חוק פיצויי פיטורין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה מרכזית , לצד צווי הרחבה ותקנות הם חשובים, אך לא תמיד נשמרים כנדרש.

במרכז המומחים רשומים עורך דין מנוסים בדיני עבודה, שיוכלו לסייע ולייצג אותך – מעסיק או עובד – בכל ייעוץ או הליך.

מחפש עו"ד בדיני עבודה? פנה למרכז המומחים ובהתאם לאופי פנייתך, נתאים עורך דין שיענה לצרכיך.